GXK XIN CHÀO

Chúng tôi mang đến tiện ích và dịch vụ

Mạng xã hội miễn phí

Hệ thông cung cấp đăng ký tài khoản miễn phí cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức để đăng tải thông tin về xe khách & xe dịch vụ.

Hỗ trợ quảng bá

Quảng bá doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải xe khách, xe dịch vụ tiếp cần với nguồn khách hàng tiềm năng.

Lợi ích cho khách hàng

Thông qua hệ thống website khách hàng có thể tiếp cận được nguồn dữ liệu lịch trình về xe khách tại các bên xe trên toàn quốc.

Đăng ký tài khoản miễn phí

Đăng ký ngay

Liên kết Fanpage

Liên hệ