XE MINH HẠNH XUÂN TRƯỜNG BXe Xuân ĐÀI NAM ĐINH HÀ NỘI

Lộ trình tuyến Xuân Đài Xuân Trường - Bến Xe Yên Nghĩa

  • Xuân Đài Xuân Trường
  • Bến Xe Giáp Bát
  • Bến Xe Yên Nghĩa
Số điện thoại
033.804.0407
Biển số
18B-014.90
Giá vé
80000
Loại xe
Xe ghế ngồi
Số chỗ
29
Số điện thoại phụ
0965650484