Điều khoản dịch vụ
Những quy định và hướng dẫn sử dụng dịch vụ Giờ xe khách
Mạng xã hội miễn phí

Hệ thống cung cấp đăng ký tài khoản miễn phí cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức để đăng tải thông tin về xe khách & xe dịch vụ.

Hỗ trợ quảng bá

Quảng bá doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải xe khách, xe dịch vụ tiếp cần với nguồn khách hàng tiềm năng.

Thư viện tra cứu thông tin xe khách

Thông qua hệ thống website khách hàng có thể tiếp cận được nguồn dữ liệu lịch trình về xe khách tại các bên xe trên toàn quốc.

Quảng bá doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải xe khách, xe dịch vụ.

Cho phép các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản trên mạng xã hội Giờ xe khách để đăng bài về các lĩnh vực hoạt động, thông tin khuyến mại, tuyển dụng trong lĩnh vực vẫn tải.

Hợp tác, phân phối, bán vé online cho khách hàng thông qua website (https://www.gioxekhach.com) chính thức của mạng xã hội Giờ xe khách.

1. Những đối tượng có thể sử dụng GXK
Để đảm bảo tính chính xác và có trách nhiệm về những thông tin mà bạn chia sẻ trên mạng xã hội GXK, bạn hoặc doanh nghiệp của bạn cần phải:

Sử dụng tên của bạn hoặc tên doanh nghiệp của bạn.

Cung cấp thông tin chính xác về bản thân hoặc doanh nghiệp của bạn.

Chỉ tạo duy nhất một tài khoản và sử dụng dòng thời gian của bạn để chia sẻ thông tin về dịch vụ mà bạn cung cấp liên quan tới vận tải.

Không chia sẻ mật khẩu, cấp cho người khác quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp GXK rộng rãi cho tất cả mọi người, nhưng bạn không thể sử dụng GXK nếu:

Trước đây, chúng tôi đã vô hiệu hóa tài khoản của bạn vì vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi.

2. Những điều bạn có thể chia sẻ và thực hiện trên GXK
Chúng tôi mong muốn mọi người sử dụng GXK để đăng tải chia sẻ thông tin liên quan tới dịch vụ vận tải của bạn hay của bất kỳ doanh nghiệp nào bạn muốn mọi người cùng biết tới để sử dụng. Những thông tin bạn có thể chia sẻ nằm trong những mục sau:

Thông tin về lộ trình của xe khách, xe dịch vụ.

Những thông tin liên quan tới dịch vụ vận tải của bạn.

Các chương trình khuyến mại của bạn liên quan tới dịch vụ vận tải.

3. Những nguyên tắc cần tuân thủ khi sử dụng tài khoản của bạn trên GXK
Bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi để thực hiện hoặc chia sẻ bất kỳ nội dung nào dưới đây:

Bạn không được tải lên những bài viết liên quan tới chính trị, bất hợp pháp, gây nhầm lẫn, phân biệt đối xử hoặc gian lận.

Xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác.

Bạn không được sử dụng những từ ngữ tục trong bài viết.

Bạn không được tải lên vi-rút hoặc mã độc hại hay làm bất cứ điều gì có thể vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động hoặc hình thức đúng của Sản phẩm của chúng tôi.