Xe khách Nghi Sơn Thanh Hóa đi Mỹ Đình nhà xe Lý Thảo

Xe khách Nghi Sơn Thanh Hóa đi Mỹ Đình nhà xe Lý Thảo

Xe khách Nghi Sơn - Thanh Hóa đi Mỹ Đình Hà Nội - Nhà xe Lý Thảo.

Với khung giờ khá muộn, xe khách Lý Thảo hoạt động đi từ Nghi Sơn - Thanh Hóa bát đầu từ 12h 15 và chuyến muộn nhất là 23h 00 đêm đi Hà Nội, và trả khách tại các bến xe Giáp Bát - Mỹ Đình.

Lộ trình của xe khách:

Nghi Sơn - Thanh Hóa - Bx Giáp Bát - Bến Xe Giáp Bát - Giáp Bát - Bx Mỹ Đình - Bến Xe Mỹ Đình - Mỹ Đình - Hà Nội

Lịch trình xe khách xuất bến tại Nghi Sơn:

Xuất bếnSĐT xeLoại xeTiện íchBKSGiá vé
18:150912.529.000Xe ghế ngồi36B-007.68Liên hệ

Lịch trình xe khách xuất bến tại Mỹ Đình:

Xuất bếnSĐT xeLoại xeTiện íchBKSGiá vé
13:350912.529.000Xe ghế ngồi36B-007.68Liên hệ

GTaxi | GXK
Trang tìm kiếm thông tin taxi.
Xin mời dùng thử.

Truy cập GTaxi | GXK