Xe khách Giao Thiện - Giao Thủy đi Vinh nhà xe Đức Huy

Xe khách Giao Thiện - Giao Thủy đi Vinh nhà xe Đức Huy

Xe khách Giao Thiện - Giao Thủy đi Vinh - Nghệ An, nhà xe Đức Huy chạy tuyến Giao Thiện - Giao Thủy - Nam Đinh đi Ninh Binh - Thanh Hóa - TP Vinh - Nghệ An.

Lộ trình của xe khách:

Giao Thiện - Giao Thủy - Nam Định - Ninh Binh - Thanh Hóa - Tp Vinh - Vinh - Nghệ An

Lịch trình xe khách xuất bến tại Giao Thủy:

Xuất bếnSĐT xeLoại xeTiện íchBKSGiá vé
05:40077965367Xe ghế ngồi000-000.00Liên hệ

Lịch trình xe khách xuất bến tại Tp. Vinh:

Xuất bếnSĐT xeLoại xeTiện íchBKSGiá vé
13:10077965367Xe ghế ngồi000-000.00Liên hệ

GTaxi | GXK
Trang tìm kiếm thông tin taxi.
Xin mời dùng thử.

Truy cập GTaxi | GXK