Trực Phú - Bx Yên Nghĩa

Xe khách tuyến Trực Phú - Hải Hậu đi bến xe Yên Nghĩa - Hà Nội, xe từ Hải Hậu - Nam Định đi Viện 103, Hà Đông, Bx Yên Nghĩa.Nhà xe Thanh Phong chuyên tuyến xe khách cố định Hải Hậu - Bx Yên Nghĩa, xe xuất phát từ Trực Phú, Hải Hậu đi Bx Yên Nghĩa theo hướng cao tốc mới.... Xem thêm

Giờ xe khách | GXK
Trang tìm kiếm thông tin xe khách tại Việt Nam