Tân Sơn-Phú Thọ - Hà Nội

Xe khách tuyến Tân Sơn - Phú Thọ đi Mỹ Đình nhà xe Hoàng Việt
Xe khách tuyến Tân Sơn - Phú Thọ đi Mỹ Đình, xe từ Tân Sơn - Phú Thọ đi bến xe Mỹ Đình - Hà Nội.Nhà xe Hoàng Việt chuyên dịch vụ xe khách tuyến Tân Sơn - Phú Thọ đi Mỹ Đình, xe hoạt động trong ngày xuất phát từ Xuân Đài, Tân Sơn, Phú Thọ đi và trả khách tại bến xe Mỹ Đình. Nhà xe là một trong những chuyến cuối cùng từ bến xe Mỹ Đình... Xem thêm

GTaxi | GXK
Trang tìm kiếm thông tin taxi.
Xin mời dùng thử.

Truy cập GTaxi | GXK