Sao Đỏ-Hải Dương - Trực Phú

Xe khách tuyến Trực Phú - Hải Hậu đi Hải Dương nhà xe Tuấn Hương
Xe khách tuyến Trực Phú - Hải Hậu đi Hải Dương, xe từ Hải Hậu - Nam Định đi Hải Dương (Sao Đỏ, Phả Lại, Bx Nam Sách). Nhà xe Tuấn Hương chuyên xe khách tuyến Hải Hậu đi Hải Dương, xe xuất phát tại bến xe Trực Ninh - Hải Hậu và trả khách tại bến xe Nam Sách Hải Dương, nhà xe đi về trong ngày.... Xem thêm

Giờ xe khách | GXK
Trang tìm kiếm thông tin xe khách tại Việt Nam