Ninh Bình - Hồ Chí Minh

Nhà xe Nghĩa Râu xe giường nằm tuyến Ninh Bình - Sài Gòn - Vũng Tàu
Nhà xe Nghĩa Râu chuyên tuyến Ninh Bình - Sài Gòn - Vũng Tàu và ngược lại Chuyên phục vụ hành khách có nhu cầu đi lại hoặc gửi hàng hóa, bưu kiện từ bắc vào nam tuyến Ninh bình - Sài gòn - Vũng Tàu. Ninh Bình Vào: 2 - 6 -10 -14 - 24 - 28 Sài Gòn Ra: 4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 26 Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ... Xem thêm

Giờ xe khách | GXK
Trang tìm kiếm thông tin xe khách tại Việt Nam