Lục Ngạn - Tiền Hải

Nhà xe Nguyệt Thanh chạy tuyến Thái Bình - Bắc Giang - Đình lập và ngược lại. Chúng tôi chạy tuyến cố định từ Thái Bình đi các tỉnh Hưng Yên - Bắc Ninh - Bắc Giang và Đình Lập - Lạng Sơn. Quý khác có nhu cầu đi lại hay gửi hàng hóa hay liên lạc với chung tôi. Nhà xe Nguyệt Thanh rất vui lòng được phục vụ quý khách !... Xem thêm

GTaxi | GXK
Trang tìm kiếm thông tin taxi.
Xin mời dùng thử.

Truy cập GTaxi | GXK