Giao Thủy - Bx Niệm Nghĩa-Cầu Rào

Xe khách tuyến Giao Thủy - Nam Định đi Hải Phòng nhà xe Lưu Huân
Xe khách tuyến Giao Thủy tỉnh Nam Định đi Hải Phòng (Bx Niệm Nghĩa - Cầu Rào).Nhà xe Lưu Huân chuyên xe khách tuyến cố định xuất phát từ xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đi Hải Phòng, trả khách tại bến xe Niệm Nghĩa, Cầu Rào - Xe khách đi về trong ngày.... Xem thêm

Giờ xe khách | GXK
Trang tìm kiếm thông tin xe khách tại Việt Nam