Giao Thủy - Bắc Ninh

Xe khách Trà Hoa tuyến Giao Thủy đi Bắc Ninh
Nhà xe khách Trà Hoa chuyên tuyến Giao Thủy, Nam Định đi Bắc Ninh. Xe khách Trà Hoa cung cấp dịch vụ xe khách xuất phát từ bến xe Giao Thủy đi Bắc Ninh để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách giữa hai tỉnh Nam Đinh - Bắc Ninh, nhà xe có 2 chuyến xe hoạt động trong ngày.... Xem thêm

GTaxi | GXK
Trang tìm kiếm thông tin taxi.
Xin mời dùng thử.

Truy cập GTaxi | GXK