Giao Thanh - Sài Gòn

Xe khách Tuyến Giao Thanh - Giao Thủy đi Sài Gòn, xe khách từ Giao Thủy - Nam Định đi bến xe Miền Đông - Sài Gòn.Nhà xe Trần tuyến chuyên tuyến xe khách chạy Bắc - Nam, xe xuất phát từ xã Giao Thanh, Giao Thủy, Nam Định đi Sài Gòn vào các ngày chẵn âm lịch.... Xem thêm

Giờ xe khách | GXK
Trang tìm kiếm thông tin xe khách tại Việt Nam