Cồn Thoi - Bx Sơn Tây

Xe khách tuyến Kim Sơn - Ninh Bình đi Sơn Tây nhà xe Thành Vinh
Xe khách tuyến Kim Sơn - Ninh Binh đi Sơn Tây, xe từ Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình đi bến xe Sơn Tây - Hà Nội. Nhà xe Thành Vinh chuyên xe khách tuyến Kím Sơn - Ninh Binh đi Sơn tây, nhà xe xuất phát từ  Cồn Thoi - Kim Sơn chạy theo hương quốc lộ 1A cũ.... Xem thêm

Giờ xe khách | GXK
Trang tìm kiếm thông tin xe khách tại Việt Nam