Bx Quy Nhơn - Bx Miền Đông

Xe khách tuyến Quy Nhơn - Bình Đình đi bến xe Miền Đông nhà xe Ngọc Minh
Xe khách tuyến Quy Nhơn - Bình Định đi bến xe Miên Đông, xe từ TP Quy Nhơn - Bình Định đi Sài Gòn (Bx Miền Đông - TP Hồ Chí Minh).Nhà xe Ngọc Minh chuyên dịch vụ xe khách giường nằm chạy tuyến cố định từ Bình Định đi Sài Gòn, xe xuất phát từ Bx Quy Nhơn đi Bx Miền Đông.... Xem thêm

Giờ xe khách | GXK
Trang tìm kiếm thông tin xe khách tại Việt Nam