Bx Kim Sơn - Bx Mỹ Đình

Xe khách tuyến Kim Sơn - Ninh Bình đi Mỹ Đình nhà xe Trần Tọng
Xe khách tuyến Kim Sơn - Ninh Binh đi Mỹ Đình, xe từ Kim Sơn đi bến xe Mỹ Đình, Hà Nội chạy theo hướng cao tốc mới.Nhà xe Trần Trọng chuyên xe khách tuyến Kim Sơn - Mỹ Đình, chuyến xe cuối từ bến xe Mỹ Đình về Kim Sơn Ninh Bình xuất phát lúc 18h 00'.... Xem thêm

GTaxi | GXK
Trang tìm kiếm thông tin taxi.
Xin mời dùng thử.

Truy cập GTaxi | GXK