Nhà xe Hồng Thịnh chuyên tuyến Hàm Yên - Tuyên Quang - Đà Nẵng

Nhà xe Hồng Thịnh chuyên tuyến Hàm Yên - Tuyên Quang - Đà Nẵng

Xe giường nằm tuyến Hàm Yên - Tuyên Quang - Huế - Đà Nẵng và ngược lại

🚌🚌🚌 NHÀ XE HỒNG THỊNH 🚌🚌

🚌 Xe 01: 22B - 00592

🚌 Xe 02: 22B - 00693

      Xuất bến Hàm Yên: 8h00p (Ngày chẵn âm lịch)

      Xuất bến Đà Nẵng: 10h00p (Ngày chẵn âm lịch)

📞 SĐT: 0911 271 335 hoặc 0911 271 336

Lộ trình của xe khách:

Hàm Yên - Tuyên Quang - Việt Trì - Vĩnh Yên - Hà Nội - Phủ Lý - Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng

Lịch trình xe khách xuất bến tại Hàm Yên:

Xuất bếnSĐT xeLoại xeTiện íchBKSGiá vé
01:000911271335Xe giường nằm22B-005.92Liên hệ

Lịch trình xe khách xuất bến tại Đà Nẵng:

Xuất bếnSĐT xeLoại xeTiện íchBKSGiá vé
03:000911271335Xe giường nằm22B-005.92Liên hệ

Giờ xe khách | GXK
Trang tìm kiếm thông tin xe khách tại Việt Nam