Nghi Sơn - Bx Giáp Bát

Xe khách tuyến Nghi Sơn, Hải Hòa, Tĩnh Gia đi Giáp Bát nhà xe Thăng Long
Xe khách tuyến Nghi Sơn, Thanh Hóa đi Giáp Bát, xe từ Nghi Sơn - Tĩnh Gia đi bến xe Giáp Bát, Hà Nội.Nhà xe Thăng Long chuyên dịch vụ xe khách giường nằm cao cấp, chạy tuyến cố định từ Nghi Sơn - Thanh Hóa đi Bx Giáp Bát, nhà xe xuất phát từ Tinh Gia, nhận đón khách ờ Hải Hòa, Tĩnh Gia,... và trả khách tại bến xe Giáp Bát, xe khách đi về trong ngày.... Xem thêm

GTaxi | GXK
Trang tìm kiếm thông tin taxi.
Xin mời dùng thử.

Truy cập GTaxi | GXK