Lâm Nghĩa - Thái Nguyên

Tuấn Hà xe khách tuyến Nghĩa Lâm Nghĩa Hưng đi Thái Nguyên
Xe khách tuyến Nghĩa Lâm đi Thái Nguyến, nhà xe Tuấn Hà chuyên tuyến xe khách Nghĩa Lâm - Nghĩa Hưng - Nam Đinh đi Thái Nguyên. Nhà xe Tuấn Hà chuyên xe khách chạy tuyến cố định đi từ xã Nghĩa Lâm huyện Nghĩa Hưng lên bến xe Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyến, nhà xe có đi qua Gia Lâm, Đại Học Kinh Tế Thái Nguyên. Nhà xe đi về trong ngày xe xuất phát ở Nghĩa Hưng vào... Xem thêm

Giờ xe khách | GXK
Trang tìm kiếm thông tin xe khách tại Việt Nam