Hải Đông - Hà Nội

Xe khách tuyến Hải Đông - Hải Hâu đi bến xe Giáp Bát nhà xe Thế Tuấn
Nhà xe Thế Tuấn chuyên xe khách tuyến Hải Đông - Hải Hậu đi bến xe Giáp Bát, xe đi về trong ngày từ Hải Hậu - Nam Định đi Hà Nội.Thế Tuấn là một trong những nhà xe chạy tuyến sớm nhất 4h 50' sáng từ Hải Đông - Hải Hậu - Nam Định đi bến xe Giáp Bát - Hà Nội.... Xem thêm

Giờ xe khách | GXK
Trang tìm kiếm thông tin xe khách tại Việt Nam