Giao Thủy - Yên Nghĩa

Nhà xe Thanh Phong chuyên tuyến cố định Giao Thiện đi bến xe Yên Nghĩa
Nhà xe Thanh Phong chuyên chạy tuyến cố định Giao Thiện đi BX Yên Nghĩa và ngược lại, xe xuất bến Giao Thiện 11h30 hàng ngày và quay đầu lúc 16h10 tại BX Yên Nghĩa.... Xem thêm

GTaxi | GXK
Trang tìm kiếm thông tin taxi.
Xin mời dùng thử.

Truy cập GTaxi | GXK