Cầu Đen - Hà Nội

Xe khách tuyến Xuân Tân - Xuân Trường đi Giáp Bát nhà xe Lan Phương
Xe khách tuyến Xuân Tân - Xuân Trường đi Giáp Bát, xe từ  xã Xuân Tân, Xuân Đài huyện Xuân Trường tỉnh Nam Đinh đi bến xe Giáp Bát của nhà xe Lan Phương.... Xem thêm

Giờ xe khách | GXK
Trang tìm kiếm thông tin xe khách tại Việt Nam