Bx Giao Thủy - Bx Bắc Kạn

Xe khách tuyến Giao Thủy đi Bắc Kạn chuyến sớm 4h30 nhà xe Bình Thái
Thông tin xe khách tuyến Giao Thủy đi Bắc Kạn, xe khách từ Giao Thủy - Nam Định đi Thái Nguyên, Bắc Kạn. Nhà xe Bình Thái chuyên dịch vụ xe khách chạy tuyến Giao Thủy, Nam Định đi Thái Nguyên, Hổ Ba Bể, Bắc Kạn. Nhà xe có nhiều chuyến chạy trong ngày, xuất phát từ Bx Giao Thủy đi các ngày lẻ âm lịch và từ Bắc Kạn về các ngày chẵn âm lịch.... Xem thêm

Giờ xe khách | GXK
Trang tìm kiếm thông tin xe khách tại Việt Nam